Náš program spoločenskej zodpovednosti

Aby sa im usmievali ..

Je to viac ako byť úspešným obchodom, než iba dosiahnuť zisk. Je to tiež o tom, ako urobiť skutočný dojem a mať pozitívny vplyv na spoločnosť.

Ako líder v oblasti elektronického obchodu sme zodpovednou spoločnosťou, ktorá sa snaží zabezpečiť, aby nakupovanie online viedlo africké krajiny k trvalo udržateľnému a sociálnemu rozvoju.

Posilnili sme tento záväzok voči našim zamestnancom, zákazníkom a partnerom a vyrobili sme na predaj nižšie uvedené výrobky, z ktorých sa príjmy z týchto produktov minú v Afrike na:

  • Podporovať vzdelávanie a odstraňovať negramotnosť.
  • Prispieť k odstráneniu extrémnej chudoby a hladu.
  • Podpora sektora zdravotníctva znížením detskej úmrtnosti a bojom proti chorobám.

Nákupom týchto produktov môžete bez problémov prispieť a podieľať sa na dosahovaní týchto ušľachtilých cieľov.