Správa práv duševného vlastníctva

Zaviazali sme sa chrániť práva duševného vlastníctva. V prípade akýchkoľvek sťažností na možné porušenie práv duševného vlastníctva zašlite svoje dokumenty na adresu info@woopshop.com.

Naše postupy sú okamžité a rýchle.