Sociálna zodpovednosť

Náš program spoločenskej zodpovednosti

Aby sa im usmievali ..

Je to viac ako byť úspešným obchodom, než iba dosiahnuť zisk. Je to tiež o tom, ako urobiť skutočný dojem a mať pozitívny vplyv na spoločnosť.

Ako líder v oblasti elektronického obchodu sme zodpovednou spoločnosťou, ktorá sa snaží zabezpečiť, aby nakupovanie online viedlo africké krajiny k trvalo udržateľnému a sociálnemu rozvoju.

Posilnili sme tento záväzok voči našim zamestnancom, zákazníkom a partnerom. Stanovili sme teda percento ziskov pre tento charitatívny program a poskytli sme príležitosť zákazníkom zúčastniť sa na tomto programe prostredníctvom darovania zo stránky platby. 

Tieto príjmy sa použijú v Afrike na:

  • Podporovať vzdelávanie a odstraňovať negramotnosť.
  • Prispieť k odstráneniu extrémnej chudoby a hladu.
  • Podpora sektoru zdravotníctva znižovaním detskej úmrtnosti a bojom proti chorobám.

Nebojte sa prispieť a podieľať sa na dosiahnutí týchto ušľachtilých cieľov darovaním pri pokladni.